Sikkerhetsindikatorer – et klart bilde eller tåkelegging?

ESRA-seminar 8. juni 2011.

Program:

09:10    Indikatorer som en brikke i sikkerhetsstyringen
            Jon Erik Lindeman, ProActima

09:40    Ledende sikkerhetsindikatorer – behov og utfordringer?
            Vegard Grimstveit, Acona Wellpro

10:10    Erfaringer med sikkerhetsindikatorer fra Avinor
            Anne Fosshaug, Avinor

10:45    Hastighetsmålinger som indikator på hva?
            Vidar Almsten, Trikken

11:05    Kan vi måle det operasjonelle sikkerhetsnivået?
            Trond Kongsvik, Studio Apertura

12:10    Årsmøte i ESRA Norge

12:40    Risikostyring for komplekse systemer
            Helle Fløtaker, Det Norske Veritas

13:25    Utvikling av «tidlig varsel» indikatorer basert på Resilience
Engineering
           – REWI metoden
(Resilience based Early Warning Indicators)
            Salvatore Massaiu, Institutt for energiteknikk

14:30    Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
            – erfaringer og utfordringer
– 10 års erfaring med å måle utvikling i
risikonivå i petroleumsnæringen
            Torleif Husebø, Petroleumstilsynet

Ikke alle presentasjonene var tilgjengelig ved tidspunkt for publiseringen.