Etterlevelse av regler og prosedyrer – hvorfor er det så vanskelig?

Program – dag 1
13:15 Går det an å elske en forskrift?
– Om jernbanefolk og sikkerhetsregler
Ragnar Rosness, SINTEF
14:00 Etterlevelse av regler og prosedyrer
– Synspunkter fra lokførersiden
Jan Even Nystad, NSB
14:35 Sikkerhetskultur = etterlevelse av regler og prosedyrer?
Carsten Busch, Jernbaneverket
16:00 Etterlevelse av regler/prosedyrer og sikkerhetskultur
Øystein Ravik, Statens Jernbanetilsyn
16:30 Er det noen konflikt mellom regler og prosedyrer, og godt sjømannskap
Ottar J Aare, Hurtigbåtenes Rederiforbund
17:05 Fagforeningens syn på HMS-arbeidet offshore, inkludert prosedyrenes roll
Roy Erling Furre, SAFE
Program – dag 2
08:45 Hvordan oppnås god sikkerhetsfokus i hverdagen?
Jan Erik Tennfjord, Teekay Petrojarl
09:30 Konflikt mellom operatørenes og kontraktørenes interesser?
Torkel Fyrvik, Axess
10:05 Reglenes begrensning i forhold til sikkerhet
Per Morten Schiefloe, NTNU